AMATEUR RADIO CLUB-PLOVDIV LZ1KSP/LZ7J/LZ0VRF

Тема за ДЕЙСТВАЩИТЕ радиоклубове в България. Да им направим малко реклама.
LZ1CL
Мнения: 23
Регистриран на: 04 сеп 2006, 21:49
Местоположение: PLOVDIV

AMATEUR RADIO CLUB-PLOVDIV LZ1KSP/LZ7J/LZ0VRF

Мнение от LZ1CL » 30 мар 2007, 10:43

Д о к л а д

За дейността на Радиолюбителски клуб-“Пловдив”
за периода 2003-2006 г

През посочения период от време се случиха много решаващи за бъдещето на клуба събития,а именно:
Беше пререгистрирано сдружението в съответствие със изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел –в сила от 01.01.2001 г.
Причините да се направи това са няколко ,по важните от които са :
- Съгласно Закона за физическото възпитание и спорта и изискванията
за регистриране на БФРЛ в Министерство на младежта и спорта клубовете трябва да бъдат регистрирани по ЗЮЛЦНЦ.След излизане на съдебното решение радиоклуба беше регистриран в БФРЛ и издадено удостоверение нр.1-083-003 от 01.06.2004г. ,както и удостоверение от Министерството на младежта и спорта с което се удостоверява вписването на клуба в Националния регистър на лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове под нр.1-083-006 от 31.05.2004г. Основната цел на тези процедури е възможността за искане
към Министерството на младежта и спорта (сега Агенция за младежта и спорта) за финансиране на федерацията и клубовете.
-БФРЛ вече се регистрира като сдружение на клубове
-Регистрацията на клуба съгласно ЗЮЛЦНЦ вече позволява развиване на стопанска дейност с цел подпомагане на дейността му.
Интересно е да се отбележи ,че процедурата по регистрация в Пловдивския окръжен съд продължи точно 10 месеца. Търесени бяха какви ли не поводи за връщане на документите ,наложи се даже провеждане на ново събрание и едва когато помолихме адвоката да напише жалба до Висшия административен съд бе издадено съдебно решение !!!
От 01.05.2003г. се наложи плащането на наем по договор с фирмата закупила Мотоцентъра , а година по-късно за кой ли път се наложи местенето на радиоклуба на сегашния адрес, за което специална заслуга има г-н Тодор Тодоров –LZ1ND. Това ни даде възможност да строим нови антени и да се върнем отново към участие в различни КВ състезания, както и да разполагаме с помещение на достъпен наем,където да продължим да развиваме нашата дейност.
Дейността на кл;уба в посочения период можем да отчетем в няколко направления,а именно:
1. Учебно направление. До 2006 година в клуба беше създадена традиция при подготовката на радиолюбители за придобиване на радиолюбителски клас.Преместването на клуба повлия отрицателно на това .Вече няма възможност за ползване на кабинет,а отдалечеността от центъра на града също влияе отрицателно .Все още не сме намерили някакво решение въпреки ,че по този въпрос много активно действуват lz1ltd,lz1rgt и lz1asy.
2. Спортно-състезателно направление.
КВ- След дългогодишно радиомълчание или спорадични появявания в ефир LZ1KSP отново е една от най активните клубни радиостанции в България, Контест инициала lz7j все по-често се чува по време на големите кв състезания в света.
Огромен тласък за това даде голямата и неоценима помощ на Красимир Петков-K1LZ с дарената от него апаратура и антени .С голямото си сърце и дух и с безспорната си световна популярност ни кара все по-често да се гордеем че сме БЪЛГАРИ.
Оборудвани бяха две работни места с компютри и други аксесоари дарени от членове и доброжелатели-lz1hkh.lz1hi,lzirgt,lz1cl,lz3gd, и др.,всичко свързано в мрежа и достъп до качествен Интернет. За което можем да изразим нашата благодарност към “ Angelsoft “ и LZ1ND.
Инсталирана е и закупената и подарена от LZ1YQ контест програма
която е в действие.
В строеж е Контест усилвател на мощност и тук прекрасно се справят
Lz1hi,lz1zp,lz1jz,lz1bdm
Интересно е да се напише малко за историята със строежа на антената
Фоур скуер. Първата реакция на LZ1CL беше отрицателна но
Впоследствие след дълги перипетии,много мръзнене по полето( а
Антената изисква 4-5 декара площ и 4 бр. над 20 метрови вертикала
както и много километри проводници за грунд). Десетки са часовете
които отделиха миналата зима lz1rgt , lz1asy,lz1ltd и lz1cl,към тях бихме
добавили lz1yq,lz3gd,lz1nd,lz1jz,Тук отново ще споменем K1LZ|,който
е главния инициатор и съгласуващото устройство и управление на
антената е подарък от него,както и антена 8 ел. Логопериодик,
трансивър ICOM IC 761 и Усилвател Alfa 91

УС отправя специална благодарност към Тони lz1jz за отличната работа като Мениджер на диплом Пловдив и QSL менаджер като най-активен оператор на lz1ksp/lz7j

УКВ- За резултатите тук говорят не само грамотите от състезания
през периода,но и строежа на нови антенни системи,крайни стъпала , Лап топи при полева работа идр. oт lz1zp,lz1hi,lz2cpa,lz1jz ,
и с глямата помощ на опитния Lz1ag-Професор Ангел Несторов.
Ретранслатора LZ0VRF- R-5 вече 5години работи отлично , а и това не
Става от самосебе си. За 15 годишното си съществуване бе сменян
няколкократно QTH му а списъка на хората ,които помагаха за
работа му е доста дълъг.Специални благодарности за z3gd,lz1ckc,lz3gw
Планираме и обсъждаме подобряване на работата му и естествено
пак ще разчитаме на lz3gd I lz3gw.
За съжаление радиозасичането засега е замразено въпреки наличието на
приемници и предаватели,оставаме с надеждата,че някой ще прояви
ентусиазъм и в тази посока, и най вече Управителния съвет !
3.Работа с други организации ,институции и БФРЛ:
Ние редовно участвуваме в Националните конференции на БФРЛ.
България беше домакин на две големи споретни прояви:Световното
първенство по радиозасичане и Европейско първенство по
Радиотелеграфия проведени през септември 2006 г. В Приморско.
Оценките на представителите на IARU и чуждестранните участници
към домакините са високи.
По предложение на нашите представители на последната конференция
бяха приети облекчения за радиолюбителските семейства.
Вече почти 20 години Радио клуба участвува в различни ралита
Провеждани от СБА с цел поддържане на радиовръзка по линия на
сигурността и спасяване на човешки живот. Организаторите не пестят
суперлативи за професионализма на нашите оператори и това е една
добра оценка за всички ни пред цялата общественост. Освен това
поводите и случаите да се събират ч;еновете на клуба са много повече
като се съчетава полезното с приятното.

4.Финансиране и материално осигуряване:
Радиолюбителски клуб-Пловдив никога не е разполагал с по-богата
собствена материална база за подсигуряване на дейността си и това е благодарение на помощта на всички членове на клуба,които отделят от личните си финансови и материални средства без нито една стотинка
като приходи от държавата.
Приложенията 1 и 2 към доклада дават ясна представа какви са постъп
ленията и разходите , както и все по-голямата материална база за
осигуряване на дейността на клуба.Слабо място разбира се е липсата
на фиинансови средства от спонсори,държавни и общински структури и институции, както и самата работа на Председателя на УС на клуба
за осигуряване на такива.
Едва ли един доклад може да обхване всичко , но нали затова е Общото събрание –форума ,на който всеки член на клуба може да изкаже собственото си мнение и да сподели своите идеи за пропуските както и за бъдещето на нашиа клуб.

30 март 2007 г. Управителен съвет
Гр.Пловдив lz1cl,lz1rgt,lz3kj


73 LZ1CL

LZ1CL
Мнения: 23
Регистриран на: 04 сеп 2006, 21:49
Местоположение: PLOVDIV

Re: AMATEUR RADIO CLUB-PLOVDIV LZ1KSP/LZ7J/LZ0VRF

Мнение от LZ1CL » 17 май 2010, 18:56

УЧРЕДИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕ "РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБ-ПЛОВДИВ"
СЪГЛАСНО ЗЮЛИЦ 16.10.2003 г.


LZ1BFK LZ1CL LZ3GW LZ3YM LZ1ZP LZ1CW LZ1QH LZ1DC LZ1FD

LZ1DLC LZ3KJ LZ1LOS LZ1LTD LZ3MV LZ1EN LZ1MLN LZ1INI LZ1MNL

LZ1NHS LZ3PH LZ3BU LZ1RGT LZ3SD LZ1SMX LZ1TSD LZ1CCL LZ1CE

LZ1CF LZ1CB


73 LZ1CL

LZ1CL
Мнения: 23
Регистриран на: 04 сеп 2006, 21:49
Местоположение: PLOVDIV

Re: AMATEUR RADIO CLUB-PLOVDIV LZ1KSP/LZ7J/LZ0VRF

Мнение от LZ1CL » 17 май 2010, 19:14

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЛК-ПЛОВДИВ В ПЕРИОДА 1998-2010 г. и брой години на членство

No. CALL YEAR
1 LZ1CB 12
2 LZ1CF 12
3 LZ1CL 12
4 LZ1CW 12
5 LZ3KJ 12
6 LZ1CCL 9
7 LZ1EN 9
8 LZ1BFK 9
9 LZ1FD 9
10 LZ1RGT 9
11 LZ3GW 8
12 LZ1LTD 8
13 LZ1ASY 8
14 LZ1CW 8
15 LZ1ZA 8
16 LZ1QK 7
17 LZ3GD 7
18 LZ1SMX 7
19 LZ1DCF 7
20 LZ1ZA 7
21 LZ3BU 6
22 LZ1CBU 6
23 LZ1YQ 6
24 K1LZ 6
25 LZ1JZ 6
26 LZ3CL 5
27 LZ1PKW 5
28 LZ1PWK 5
29 LZ1MGD 5
30 LZ2CPA 5
31 LZ1CR 5
32 LZ1TTL 4
33 LZ1CTS 4
34 LZ1INI 4
35 LZ1CHY 4
36 LZ3CF 4
37 LZ1SDR 4
38 LZ1NX 3
39 LZ1PNX 3
40 LZ1DC 3
41 LZ1ND 3
42 LZ1CRE 3
43 LZ1IKN 3
44 LZ1CKU 3
45 LZ5PN 3
46 LZ1ZGP 3
47 LZ1QH 3
48 LZ1NHS 3
49 LZ1CWT 3
50 LZ1HI 3
51 LZ1BDM 3
52 LZ3RR 2
53 LZ1CE 2
54 LZ1DGN 2
55 LZ1GDN 2
56 LZ1SDN 2
57 LZ3CV 2
58 LZ1DDV 2
59 LZ1SKY 2
60 LZ3PH 2
61 LZ1HKA 2
62 LZ3IW 2
63 LZ1MLN 2
64 LZ1MNL 2
65 LZ1DLC 2
66 LZ3YM 2
67 LZ1LOS 2
68 LZ1TSD 2
69 LZ1ZP 2
70 LZ1BAT 2
71 LZ1FBO 2
72 LZ1CKC 2
73 LZ1ORL 2
74 LZ1GRN 2
75 LZ1STV 2
76 LZ4ML 2
77 LZ2ML 2
78 LZ3AQ 1
79 LZ5ZD 1
80 LZ5LR 1
81 LZ3MV 1
82 LZ5RE 1
83 LZ3CJ 1
84 LZ1SKS 1
85 LZ1RSX 1
86 LZ1WKD 1
87 LZ5QI 1
88 LZ5YB 1
89 LZ3SD 1
90 LZ1EVV 1
91 LZ5OP 1
92 LZ1PAC 1
93 LZ5UD 1
94 LZ1OBR 1
95 LZ1WOB 1
96 LZ1MMP 1
97 LZ1AAK 1
98 LZ1IGR 1
99 LZ1UK 1
100 LZ1STY 1
101 LZ1AAM 1
102 LZ1OI 1
103 LZ3GX 1
104 LZ1VJ 1
105 LZ1SDI 1
106 LZ1WKA 1
107 LZ1CI 1
108 LZ1PU 1
109 LZ1HKH 1
110 LZ1DDD 1
111 LZ1WPI 5


73 LZ1CL

LZ1CL
Мнения: 23
Регистриран на: 04 сеп 2006, 21:49
Местоположение: PLOVDIV

Re: AMATEUR RADIO CLUB-PLOVDIV LZ1KSP/LZ7J/LZ0VRF

Мнение от LZ1CL » 18 май 2010, 07:52

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ СПОРТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ЧЛЕНУВАЩИТЕ В ТЯХ СПОРТНИ КЛУБОВЕ
* Спортния клуб развива повече от един спорт и е регистриран в повече от една федерация
Име * Седалище Дата на вписване Председател
"СДРУЖЕНИЕ ""БЪЛГАРСКИ КОНТЕСТ ТИМ" гр. Брезник 2198/23.02.2005 Йордан Радков Янков
РАДИОКЛУБ БЯЛА гр. Бяла 3077/23.05.2008 Любомир Димитров Пенчев
КЛУБ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ ТЕНЬО БИКОВ гр. Казанлък 1340/16.04.2004 Райчо Стойчев Кацаров
БАЛКАНСКИ СПОРТЕН КЛУБ * гр. Карлово 1338/16.04.2004 7 Илиян Емилов Гешев
РАДИОКЛУБ - ПОРТОЛАГОС гр. Кърджали 2119/27.12.2004 Васил Димитров Байданов
"КЛУБ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА ""ЗАГОРЕЦ""" * гр. Нова Загора 2074/10.11.2004 Александър Трифонов Александров
РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБ - ПЛОВДИВ гр. Пловдив 1865/31.05.2004 Васил Ангелов Шатъров
СПОРТЕН КЛУБ ЕЛЕКТРОИНВЕСТ гр. София 3540/27.11.2009 Виктор Ценков Ценков
СПОРТЕН КЛУБ ЕЛЕКТРОН гр. София 1342/16.04.2004 Виктор Ценков Ценков
СПОРТЕН РАДИОКЛУБ СОФИЯ гр. София 008 3076/23.05.2008 Николай Георгиев Ботев
ЦЕНТРАЛЕН РАДИОКЛУБ * гр. София 2274/27.04.2005 Панайот Асенов Данев
"СДРУЖЕНИЕ ""РАДИОКЛУБ""" гр. Хасково 1339/16.04.2004 Христо Цветков Димитров


73 LZ1CL

LZ3GH
Мнения: 36
Регистриран на: 27 яну 2008, 22:22
Местоположение: гр.Нова Загора
Контакти:

Re: AMATEUR RADIO CLUB-PLOVDIV LZ1KSP/LZ7J/LZ0VRF

Мнение от LZ3GH » 18 май 2010, 14:09

"КЛУБ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА ""ЗАГОРЕЦ""" * гр. Нова Загора ........ за първи път го чувам....пък е в нашия град... :) Малко е далече от радиолюбителската дейност, ама си е регистриран.... :)


Георги Влаев

LZ1CL
Мнения: 23
Регистриран на: 04 сеп 2006, 21:49
Местоположение: PLOVDIV

Re: AMATEUR RADIO CLUB-PLOVDIV LZ1KSP/LZ7J/LZ0VRF

Мнение от LZ1CL » 20 май 2010, 23:40

Доклад

За дейността на „Радиолюбителски клуб-Пловдив”

през периода 2007 -2010 г.

От основаването на Пловдивския радиоклуб през 1953 г. изминаха повече от 57 години и магията наречена РАДИО продължава да владее душите на много хора в нашия град. В ерата на компютрите и масовите комуникации радиолюбителското движение продължава да търси своето място под слънцето съхранявайки най-важните ценности –разбирателството между хората ,хуманността и взаимопомощта. И нашия Клуб се опитва да намери своето точно място в съвременното гражданско демократично общество. Направленията в които се развива нашето хоби все повече се
разширяват ,освен традиционните радиовръзки на телеграфия.телефония и радиоконструкторството все повече хора се занимават с цифрови комуникации ,комуникации чрез радиолюбителски изкуствени спътници както и смесени ефирни и интернет мрежи даващи възможност за по-голяма достъпност на всички жители на планетата до кътчета недостъпни за масовте комуникации. Знаем значението на радиолюбителските комуникации в условията на природни бедствия и на аварии, нещо,
което наскоро беше оценено и от Европейския съюз и лично от Еврокомисаря Кристалина Георгиева.
1.Учебна дейност:
Това направление от нашата дейност е в пълен застой най-вече поради липса на
удобен кабинет или помещение за осъществяването и.
2.Спортно-състезателна дейност:
КВ:
През изминалия период беше отделено изключително време и внимание на участието на клубната радиостанция в множество вътрешни и международни контести. Това бе възможно с изключителната помощ на Красимир Петков K1LZ /LZ1SA , който вложи
много средства в спонсорирането на LZ1KSP –LZ7J , като се започне от техническото
оборудване и се стигне до финансирането и наемането на хотел „Синята вода” край
Пловдив за строеж на антени и участие в най престижните КВ състезания в света.
Бяха постигнати високи резултати и престижно класиране в много контести като освен операторите LZ1JZ,LZ1CL,LZ1YQ,LZ1RGT,LZ1TSD,LZ1CF,LZ2ML бяха канени и
oказаха помощ LZ1GL ,LZ1EV,LZ1JY,LZ3TX ,LZ1ZD-LZ9W за което им благодарим.
В началото на 2010 г. бе стартирана идеята на LZ1YQ за стартиране на нов национален контест клуб LZ1KFM / LZ5R във фабрика „Милара Интернешънъл” с цел развиване
на високо спортно маисторство на къси вълни и печелене на призови места в най-големите КВ състезания. Ние приветстваме и подкрепяме тази идея и пожелаваме успех на състезателите. Това ще ни позволи да обърнем по-голямо внимание на други
важни приоритети за нашия клуб.
Тук е мястото да се отбележи и една огромна заслуга на нашия ПОЧЕТЕН ПРЕЗИДЕНТ инж.Красимир Петков не само към радиолюбителите ,а именно, че в условията на финасовата световна криза той построи една прекрасна машиностроителна компания,където намират своята професионална реализация освен многото HAM-ове , а и трудовите хора от Пловдив и цяла България
През 2007 година бе проведена iota експедиция на остров „Свети Иван” край Созопол
от LZ1JZ,G4EDG –STEVE ,LZ1CL по време на която с 50 вата само за 4 дни бяха проведени 5000 радиовръзки с радиолюбители от цял свят
УКВ:
Инициалите на LZ1KSP / LZ7J звучат на УКВ благодарение най –вече на LZ1ZP
LZ1HI,LZ1BDM . Постигнати са много добри резултати на 144.430 и 1296 мхц.
През 2010 г LZ1TSD I LZ1CWT построиха и пуснаха в действие нов ретранслатор
На 430 мхц LZ0PLD , който работи отлично и „покрива” цялата тракииска низина.
Надяваме с с тяхна помощ и с помощта на LZ3 GD отново в близките седмици да
заработи и R5 LZ0VRF.
Участието на почти всички членове на клуба в изграждане на авариините комуникации
по време на провеждането на международните автомобилни ралита е една традиция, която продължава и е една прекрасна възможност за по-чести срещи на членовете на РЛК-Пловдив ,както и за срещи с други колеги от страната.

3.Работа с други организации ,институции и БФРЛ:
Ние редовно участвуваме в Националните конференции на БФРЛ.
Пожелаваме на новия президент на БФРЛ Виктор Ценков успех и се надяваме очакванията на Българските радиолюбители за решаване на проблемите скоро да станат факт,естесвено и с нашата подкрепа.
България отново беше домакин на две големи спортни прояви:Световното
първенство по Радиотелеграфия и Европейско първенство по
Радиозасичане проведени през септември 2009 г. в Обзор.
Оценките на представителите на IARU и чуждестранните участници
към домакините са високи.

4.Финансиране и материално осигуряване:
Радиолюбителски клуб-Пловдив разполага с достатъчна материална база за подсигуряване на дейността си и това е благодарение на помощта на всички членове на клуба,които отделят от личните си финансови и материални средства без нито една стотинка като приходи от държавата.

Едва ли един доклад може да обхване всичко , но нали затова е Общото събрание –форума ,на който всеки член на клуба може да изкаже собственото си мнение и да сподели своите идеи за пропуските както и за бъдещето на нашиа клуб.

20.05.2010г.
Гр.Пловдив
LZ1CL,LZ1YQ,LZ1JZ,LZ1RGT,LZ1LTD


73 LZ1CL

LZ1CL
Мнения: 23
Регистриран на: 04 сеп 2006, 21:49
Местоположение: PLOVDIV

Re: AMATEUR RADIO CLUB-PLOVDIV LZ1KSP/LZ7J/LZ0VRF

Мнение от LZ1CL » 01 апр 2011, 09:25

Радио клуб „Милара Интернещънъл”-Пловдив и Радиоклуб „Пловдив”
oрганизират кратък подготвителен нкурс за кандидати за клас 1 и 2
Курса се провежда в Радиоклуб Милара –LZ1KFM два пъти седмично след 17:00 часа.
Правят се постъпки пред КРС-София,за провеждане на изпита в Пловдив след около месец
(датата ще се обяви допълнително след съгласуване с КРС)
За повече информация при главния организатор на курса Рангел Теофилов-LZ1RGT
73 ! LZ1YQ,LZ1CL


73 LZ1CL

LZ1CL
Мнения: 23
Регистриран на: 04 сеп 2006, 21:49
Местоположение: PLOVDIV

Re: AMATEUR RADIO CLUB-PLOVDIV LZ1KSP/LZ7J/LZ0VRF

Мнение от LZ1CL » 11 май 2011, 09:56

Обявена е датата за провеждане на изпита в Пловдив-3 юни 0т 10:00 часа в клуба на фирма”МилараИнтернешънъл”-ООД,,ул Г.Трингов 3. http://www.crc.bg/section.php?id=453&lang=bg
Желаещите да се явят на този изпит трябва да подадат Заявление за явяване на изпит придружено от копие на банково бордеро за преведена изпитна такас 20 лв + 8лв за административни разходи
не по-късно от 27 май 2011 г.
Заявления в деня на изпита не се приемат!!!
На всички кандидати желая успех !


73 LZ1CL

LZ1KSP
Мнения: 2
Регистриран на: 19 мар 2012, 13:59

Re: AMATEUR RADIO CLUB-PLOVDIV LZ1KSP/LZ7J/LZ0VRF

Мнение от LZ1KSP » 19 мар 2012, 14:15

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

РАДИОКЛУБ-ПЛОВДИВ ОРГАНИЗИРА КРАТЪК ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА
РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛАС 2 ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2012 Г. КУРСА ЩЕ СЕ
ПРОВЕЖДА В ПОНЕДЕЛНИК И СРЯДА ОТ 19:00 ЧАСА ОТ 02 АПРИЛ 2012 Г.
ПРЕДСТОИ СЪГЛАСУВАНЕ С КРС - ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА КЛАС 1 И 2
В ПЛОВДИВ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ.
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТЪРСЕТЕ LZ1CL.

73 ! LZ1CLlz1asy
Мнения: 1
Регистриран на: 31 авг 2006, 14:00

Re: AMATEUR RADIO CLUB-PLOVDIV LZ1KSP/LZ7J/LZ0VRF

Мнение от lz1asy » 19 яну 2013, 20:31

П р о т о к о л
На 16 декември 2012 г. се проведе общо събрание на „Радиолюбителски клуб-Пловдив”при следния дневен ред:
1. Кратък отчет за дейността на сдружението за изминалия период :2011-2012 г.
2. Утвърждаване на нови членове и актуаликзиране на списъка на членовете на сдружението.
3. Обсъждане и приемане на предложения във връзка с предстоящия юбилей : „60 години Радиоклуб-Пловдив” На събранието присъстваха 24 човека.
1.По важните моменти от информацията за изтеклия п ериод са:
- Подновяване на учебната дейност свързана с подготовката на кандидати за явяване на изпит пред КРС за придобиване на правоспособност клас 1 и 2. с активната помощ на Lz1LTD,LZ1ASY , LZ1CL. --Строеж на нови антени и участие в международни и вътрешни УКВ състезания с проведени няколко експедиции по планински местности и върхове.Постигнати бяха отлични резултати най вечe благодарение на вложените лични средства и много време от страна на LZ1HI LZ1ZP,LZ1AG,LZ1BDM,LZ1JZ,LZ1CL,LZ13SQ,LZ2CPA. с клубните инициали LZ1KSP/LZ7J.
На къси вълни бяха проведени над 10 контеста от новия контест - QTH с.Медово.Липсата на смущения от промишлени и др.източници даде възможност за постигане на отлични резултати в редица контести: CQ WW DX CONTEST CW 2010,2011,WPX ,RDX.AA DX,LZ DX и др., kакто и във някои от републиканските първенства като най активни от клубната р/станция бяха LZ1CL,LZ1TSD,LZ1EVO,LZ1CM,LZ1CI,LZ1CCL,LZ1STQ. От личните си радиостанции активно работеха и LZ1CF,LZ1SMX,LZ3SD,LZ1CL,LZ1SDR и др.
- Много благодарности получиха за отличната си работа по монтиране и поддръжка на богата локална репитерна мрежа LZ1TSD,LZ1CWT,LZ1EVO,LZ3ZF,LZ1TVS,LZ3GD,LZ1CL ,Групата бе подкрепена и от голяма част от членовете на клуба с парични средства за закупуване на дуплексери и др. Надяваме се че тази година ще продължим всички да помагаме за по-качествената работа на LZ0PLD,LZ0VRF,LZ0GEO както и на линковете увеличаващи покритието им в радиус над 100 км. Наличието на акумулаторно захранване прави репитрите отличен помощник при бедствия и аварии.От 2011 г. нашия град отново се появи на картата на радиозасичането благодарение на eнтусиазма на LZ1STQ, неговата съпруга Мария Топалова ,вече и с медал.Така най-после извадихме от мазетата старата техника за радиозасичане с надеждата състезателите в този прекрасен радиоспорт да се увеличават.Много работа в това отношение върши сред децата и Веско L33YM –Асеновград на хижа Руен.
Управителният съвет на радиоклуба изразява своята благодарност към LZ1JZ,LZ1STQ,K1LZ LZ1ZP,LZ1HI,LZ1CWT,LZ1TSD и др,за спонсорираните от тях дейности и разчита и в бъдещена тяхното благородство и отзивчивост.
2.По втора точка:


Общо събрание 16.12.2012 г.

N o. И м е , фамилия Инициал Забележка
1 Александра Табакова LZ1SHO FM
2 Ангел Несторов LZ1AG LM
3 Антон Тончев LZ1JZ
4 Атанаска Косева LZ1ASY FM
5 Бончо Бонев LZ1BF LM
6 Борислав Малчев LZ1BDM
7 Борислав Костов LZ1BFK
8 Васил Гочев LZ3GW
9 Васил Шатъров LZ1CL
10 Василка Иванова LZ1CBU FM
11 Весела Пиркова LZ1WPI FM
12 Веселин Трачев LZ3YM
13 Владимир Пирков LZ1PWK FM
14 Георги Генчев LZ1CI
15 Георги Добрев LZ3GD
16 Георги Несторов LZ1ZP
17 Георги Сълчев LZ1CW LM
18 Даниела Манолова LZ1DCF FM
19 Дафчо Табаков LZ1DAF
20 Димитър Гонев LZ1QH LM
21 Донка Генадиева LZ1CM
22 Драган Данев LZ1FD LM
23 Ивайло Найденов LZ1EVO
24 Ивайло Топчев LZ1HI
25 Ивалин Генадиев LZ1JIG FM
26 Иван Найденов LZ1IKN LM
27 Иван Колев LZ1ZА LM
28 Иван Райчев LZ1IGR
29 Йоан Анастасов LZ1YW LM
30 Красимир Петков LZ1SA/K1LZ
31 Красимир Пирков LZ1PKW
32 Красимир Чапанов LZ3KJ
33 Кръстьо Събев LZ1CHY
34 Лъчизар Кърчев LZ5PN
35 Любомир Косев LZ1LTD
36 Мариан Тодоров LZ1CWT
37 Мария Добрева LZ1MGD FM
38 Мария Топалова FM
39 Милен Николов LZ1PLD
40 Мирослава Костова LZ1EN FM
41 Младен Григоров LZ1CBM
42 Наталия Добрева FM
43 Никола Бояджиев LZ1CS LM
44 Никола Димитров LZ1QK
45 Никола Стоилов LZ1CR LM
46 Николай Барутчиев LZ1NLB
47 Петър Динов LZ1PU
48 Петър Иванов LZ3BU
49 Радко Дачев LZ1CD LM
50 Радослава Пиркова LZ1RPR FM
51 Стефан Гочев LZ1BK LM
52 Стефан Манолов LZ1SMX
53 Стефан Назлев LZ3CF
54 Стоян Петров LZ3ZF
55 Стоян Ангелов LZ1SDR
56 Стоян Топалов LZ1STQ
57 Теодор Димитров LZ1TSD
58 Теодор Шатъров LZ1CCL
59 Христо Будаков LZ1DDD
60 Христо Назлев LZ1CF LM
61 Цветан Ангелов LZ2CPA
62 Цветан Григоров LZ1CB LM
63 Цветан Младенов FM
64 Цветелина Косева LZ1CVE FM


Забележка: Следните членове не са задължени да внасят чл.внос
FM - Член на семейството
LM - Пожизнен член (над 65 г. Възраст)


3. По трета точка от дневния ред:
-Да се подаде заявление до КРС за издаване на позивна LZ60RCP за срок 01.01.2013
до 31.12.2013 във връзка с 60 годишнината на „Радиоклуб-Пловдив”
През м януари да се проведе първо заседание на организационния комитет във връзка
с изготвяне на списък с мероприятия за годишнината,като бе решено официалното
честване да се проведе на 10 май 2013 г ,мястото ще се уточни допълнително.
Организационен комитет:LZ1AG,LZ1CF,LZ1CB ,LZ1JZ,LZ1CL,LZ1TSD,LZ1LTD,LZ1CWT,
LZ1STQ,LZ1SMX.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
LZ1CF-Почетен председател от 2003 г.
LZ1SA/K1LZ-Почетен председател от 2006 г.
LZ1CL-Председател на УС
LZ1JZ- член на УС
LZ1LTD-член на УС
LZ1CWT-член на УС
LZ1TSD-член на УС
LZ1SMX-Председател на контролната комисияLZ1CY
Мнения: 629
Регистриран на: 30 авг 2006, 11:13
Местоположение: Пловдив

Re: AMATEUR RADIO CLUB-PLOVDIV LZ1KSP/LZ7J/LZ0VRF

Мнение от LZ1CY » 13 ное 2015, 15:13

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Сдружение Радиолюбителски клуб - Пловдив ще проведе
Общо отчетно изборно събрание на сдружението на 4
декември т.г. от 18.00 часа в зала Империал /партерен
етаж/ на хотел Империал, ул. Арх. К.Петков 1а, Пловдив.
Всички членове на радиоклуба ще получат писмени покани
с дневния ред.


LZ1CY

LZ1DCW
Мнения: 44
Регистриран на: 16 фев 2014, 10:46
Контакти:

Re: AMATEUR RADIO CLUB-PLOVDIV LZ1KSP/LZ7J/LZ0VRF

Мнение от LZ1DCW » 15 ное 2015, 18:18

Здравейте Колеги
Списъка с клубове от регистъра на младежта и спорта е този ,а публикувания от вас е неточен .
Не мисля ,че тук е мястото за доклади,съобщения и обяви касаещи LZ1KSP и общи събрания и т.н.
Това е форум на БФРЛ и засягащи теми касаещи БФРЛ моите уважения към Пловдивския радио клуб .
Имам неприятното усещане ,че отново търсите ,омръзналите ни на всички Пловдивски Препирни
Айде да си ги уреждате другаде!!!!!!

-083-001 21.10.2003 БАЛКАНСКИ СПОРТЕН КЛУБ гр. Карлово радио спорт частна полза 115632277 14.06.2003 2199
1-083-003 21.10.2003 КЛУБ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ ТЕНЬО БИКОВ гр. Казанлък радио спорт обществена полза 20131029011 123618754 14.06.2003 348
1-083-007 09.11.2004 КЛУБ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА "ЗАГОРЕЦ" гр. Нова Загора радио спорт обществена полза 20040811013 119613057 05.09.2004 615
1-083-014 08.08.2011 ЛЗ ФЛОРА ФАУНА КЛУБ гр. Габрово радио спорт обществена полза 175852096 15.04.2011 8
1-083-008 22.12.2004 РАДИОКЛУБ - ПОРТОЛАГОС гр. Кърджали радио спорт частна полза 108081507 14.6.2004 421
1-083-013 08.08.2011 РАДИОКЛУБ - СТАРА ЗАГОРА гр. Стара Загора радио спорт частна полза 176086768 15.04.2011 612
1-083-011 21.05.2008 РАДИОКЛУБ БЯЛА гр. Бяла радио спорт обществена полза отказано вписва 117686697 03.05.2008 686
1-083-018 09.04.2014 РАДИОКЛУБ ЛОМ гр. Лом радио спорт обществена полза 176662511 04.04.2014 5
1-083-015 22.08.2011 РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБ - ПЕЩЕРА гр. Пещера радио спорт частна полза 112605104 15.04.2011 1016
1-083-006 31.05.2004 РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБ - ПЛОВДИВ гр. Пловдив радио спорт частна полза 115825696 14.06.2003 2331
1-083-009 22.02.2005 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ КОНТЕСТ ТИМ" гр. Брезник радио спорт частна полза 113557947 21.02.2005 398
1-083-002 21.10.2003 СДРУЖЕНИЕ "РАДИОКЛУБ" гр. Хасково радио спорт частна полза 126124853 14.06.2003 83
1-083-016 02.12.2011 СДРУЖЕНИЕ "ТЕХНОТРОН" гр. Варна радио спорт обществена полза 20111103002 176130912 11.11.2011 72
1-083-020 12.03.2015 СДРУЖЕНИЕ БОЛКАН КОНТЕСТ ГРУП гр. Карлово радио спорт обществена полза 20150206020 176806447 27.02.2015 125
1-083-017 25.11.2013 СДРУЖЕНИЕ СУАТ БГ гр. София радио спорт обществена полза 176242366 09.11.2012 749LZ6AJ
Мнения: 1302
Регистриран на: 12 окт 2008, 23:34
Местоположение: Belgium
Контакти:

Re: AMATEUR RADIO CLUB-PLOVDIV LZ1KSP/LZ7J/LZ0VRF

Мнение от LZ6AJ » 15 ное 2015, 19:13

здраве желая на всички !

и успех на предстоящото Общо събрание на LZ1KSP (yes)

Пламене,
при цялото ми уважение, въпреки че не се познаваме ... и независимо, че нямам нищо общо с Пловдивския радиоклуб:

1. като гледам кога Васил LZ1CL е публикувал списъка с клубовете, като нищо към 2010 г. да са били толкова;
2. форумът е за всички, така че няма лошо да се споделя какво става и във всеки отделен клуб, независимо дали е член на федерацията, или просто градски радиоклуб - който иска чете, когото не го интересува - пропуска ... лесно и просто;
3. а точно в Обявата/Поканата, публикувана с последната реплика на Ангел LZ1CY, не виждам никакъв повод за нищо ... просто един вид разгласяване.

в края на краищата има федерация, има форум ... не са читателите тези, които да казват кое "ДА" и кое "НЕ" ... освен ако този, който дава парите, не ги попита ... :D

73,
Любо


73,
Любо

LZ1CY
Мнения: 629
Регистриран на: 30 авг 2006, 11:13
Местоположение: Пловдив

Re: AMATEUR RADIO CLUB-PLOVDIV LZ1KSP/LZ7J/LZ0VRF

Мнение от LZ1CY » 15 ное 2015, 20:09

Уважаеми колеги радиолюбители,
Тази тема не е активирана от 3 години. Просто ползвам темата за да направя съобщението.
Сега сме ноември 2015 година, вижте предните постове от кои години са, респективно
всички данни и информации са от преди 3 години. А за заяждане и препирни - нямаме никакво желание.
Други хора активно се занимават с това та чак до съд се стигна. Ако някой има желание да се
заяжда с нас - не е мястото тук.А когато някой иска да ни съди - то поне да ползва изрядни
документи а не фалшиви писма,нарочно му подхвърлени от БФРЛ за да се оттърват от неговите
желания.Ще дойде време,ще извадим и тези документи. Благодарим,че следите редовно
нашите публикации.


LZ1CY

LZ1CY
Мнения: 629
Регистриран на: 30 авг 2006, 11:13
Местоположение: Пловдив

Re: AMATEUR RADIO CLUB-PLOVDIV LZ1KSP/LZ7J/LZ0VRF

Мнение от LZ1CY » 09 дек 2015, 13:22

!!!!!!!!!!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!!!!!!!!!
Повече от седмица в ефира работи специалната радиостанция
на Дядо Коледа от Лапландия OH9SCL, която събира поръчки за
Коледно - Новогодишни подаръци.Радиостанцията на Пловдивския
радиоклуб LZ1KSP има връзки с нея на всички КВ обхвати и помоли
добрия старец за съдействие при намиране място за провеждане
на традиционния Коледно-Новогодишен купон на клуба. Най после,
днес,получихме "благата вест" - ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:
Радиолюбителски клуб - Пловдив ще проведе традиционното
Коледно-Новогодишно парти на 18 декември, петък, от 19.00 часа
в съвсем новия /миришещ още на боя/ ресторант EXPLORER,
намиращ се до южната страна на спортна зала "Строител". Цената
на куверт за едно лице 25 лева /Дядо Коледа обеща да доплаща
разликата/.Приветстват се всякакви гастрономически изненади в
течно и твърдо състояние. Програмата включва и традиционната
Новогодишна лотария "Няма празно", този път с доста големи
печалби.Естествено,не е забравена и традиционната голяма Новогодишна
торта.Справки и записвания на телефоните,ел.пощата или лично на Васил
Шатаров,LZ1CL, Стоян Топалов, LZ1STQ, Ангел Гугов, LZ1CY, или на сбирката
на радиоклуба в четвъртък .Желателна е бърза реакция,докато добрия старец
не е размислил а Пловдивския радиоклуб си е заслужил този жест и внимание.
Да накараме съседите на ресторанта да идват да се запознаят с нас и да научат
повече за дейноста на клуба и радиолюбителството.
73


LZ1CY

LZ1CY
Мнения: 629
Регистриран на: 30 авг 2006, 11:13
Местоположение: Пловдив

Re: AMATEUR RADIO CLUB-PLOVDIV LZ1KSP/LZ7J/LZ0VRF

Мнение от LZ1CY » 22 яну 2016, 11:47

ВАЖНО ! ВАЖНО ! ВАЖНО!
Както съобщихме по рано Радиолюбителски клуб - Пловдив
започна провеждане на БЕЗПЛАТНИ консултации за желаещите
кандидати за явяване на изпит за радиолюбителска правоспособност, който ще се проведе на 26 февруари т.г. в Пловдив. С ЦЕЛ УЛЕСНЯВАНЕ на кандидатите в оформяне на необходимите документи и такси съобщаваме следното: Документите се приемат в Радиолюбителски клуб - Пловдив от секретаря на клуба г-н Васил Шатаров, LZ1CL,откъдето ще бъдат обработени и изпратени в КРС.
Необходимите документи са следните:
1.Заявление по образец /има го в сайта на КРС/ - 2 екземпляра.
2. Снимка паспортен формат - 1 бр.
3. За покриване на държавни такси - 30 лева, които включват:
а/ 25 лв изпитна такса
б/ 3 лв административни услуги
в/ 2 лв банкови преводи
Краен срок за подаване на документите в радиоклуба 15 февруари.


LZ1CY

LZ1CY
Мнения: 629
Регистриран на: 30 авг 2006, 11:13
Местоположение: Пловдив

Re: AMATEUR RADIO CLUB-PLOVDIV LZ1KSP/LZ7J/LZ0VRF

Мнение от LZ1CY » 26 фев 2016, 16:27

Днес, 26 февруари, в гр. Пловдив, комисия от КРС проведе
изпит за радиолюбителска правоспособност клас 1 и 2.
Благодарности на фирма Олимекс с представител г-н
Димитър Гамишев за предоставената просторна и комфортно
обзаведена зала.Явиха се 46 кандидати от Пловдив и други
градове на Южна България.36 за клас 2 и 10 за клас 1. Града ни
се очертава като един от центровете за провеждане на изпити
за радиолюбителска квалификация.Успеваемост на проведения изпит 98 %.
Само един кандидат за клас 1 не покри нормативите,
резултата му е съобщен лично. На всички останали честито.
Радиолюбителската гилдия се попълни с нови 45 човека. Дано
скоро се чуем в ефира и се видим на сбирките в радиоклуба.
Благодарности на изпитната комисия от КРС за голямата по
обем, компетентна и безкомпромисна работа.


LZ1CY

LZ1CY
Мнения: 629
Регистриран на: 30 авг 2006, 11:13
Местоположение: Пловдив

Re: AMATEUR RADIO CLUB-PLOVDIV LZ1KSP/LZ7J/LZ0VRF

Мнение от LZ1CY » 26 мар 2016, 10:10

Сдружение „Радиолюбителски клуб – Пловдив“ обнови дизайна и актуализи-
ра условията на издаваната от Пловдивския радиоклуб диплома „Пловдив“ от
1968 година. Дипломата се издава за установени радиовръзки с радиостанции,
работещи от град Пловдив, в три класа–1-ви клас за установени 30 радиовръзки
2-ри за 20 и 3-ти за 10 радиовръзки. Разрешени са всички радиолюбителски
обхвати и всички видове модулация съгласно регламента. Повторени връзки,
независимо къде и как, не се зачитат. Радиовръзки през активни ретранслатори
също не се зачитат. Всички радиовръзки трябва да бъдат установени след 1 януари
1968 година,когато са утвърдени първите варианти на дипломата. На
радиолюбители – слушатели дипломата се издава при аналогични условия.
Необходимо е да се изпрати препис от дневника до менаджера на дипломата,
QSL картички не се изискват. Дипломата е безплатна и се издава в електронен
вариант. За получаване диплома на хартиен носител трябва да се контактува допълнително
с менаджера.Адрес за изпращане на заявките : lz1cy@abv.bg


LZ1CY

LZ1CY
Мнения: 629
Регистриран на: 30 авг 2006, 11:13
Местоположение: Пловдив

Re: AMATEUR RADIO CLUB-PLOVDIV LZ1KSP/LZ7J/LZ0VRF

Мнение от LZ1CY » 03 сеп 2016, 13:33

ВАЖНО !!!!! ИЗПИТИ ЗА РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ КЛАС !!!
Съгласно графика на КРС на 30 септември т.г. /петък/ в
гр. Пловдив ще се проведе редовната есенна изпитна
сесия за придобиване на радиолюбителска правоспособност
клас 1 и клас 2. С цел улесняване на кандидатите, Радио-
любителски клуб-Пловдив започва събиране на документи за
изпитите,които ще бъдат обработени и изпратени в КРС
София. Документи се приемат на сбирката на радиоклуба
всеки четвъртък от 18.00 до 20.00 часа в офиса на клуба
до 22 септември /четвъртък/ включително. По същото време
и на същото място ще бъдат на разположение високо
квалифицирани радиолюбители и специалисти, които ще
дават БЕЗПЛАТНИ консултации на нуждаещите се по въпросите,
залегнали в конспекта за изпита. Желаем на
всички кандидати успешно представяне.


LZ1CY

LZ1CY
Мнения: 629
Регистриран на: 30 авг 2006, 11:13
Местоположение: Пловдив

Re: AMATEUR RADIO CLUB-PLOVDIV LZ1KSP/LZ7J/LZ0VRF

Мнение от LZ1CY » 26 фев 2017, 18:08

В отговор на призива и предизвикателството на скъпите
дами на радиото и като покритие на тяхното прекрасно
начинание, Радиолюбителски клуб Пловдив издава диплома,
посветена на празника на жените, дори на целия "женски"
месец. Условия - елементарни : от 1 до 31 март 10 радиовръзки
с оператори YL и XYL независимо от обхвати
и вид работа /разбира се регламентираните/ .QSL's не са
необходими, работа през ретранслатори не се зачита.
Дипломата е безплатна и се издава в електронен вид.
Допълнителна информация, справки и запитвания към
дипломния менаджер на радиоклуба. Огромна благодарност
на нашият приятел Валентин, RK6AX, за помоща при оформяне
дизайна на дипломата. Успех на всички.


LZ1CY

Отговори