Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

LZ1NY
Мнения: 692
Регистриран на: 04 сеп 2006, 16:59
Местоположение: Sofia

Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ1NY » 13 сеп 2011, 10:35

Публикувано в Официалния раздел на бр. 70 на Държавен вестник от 9.09.2011г
Решение № 681 от 21 юли 2011 г. за изменение и допълнение на Техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба (приети с Решение № 1212 от 27 септември 2007 г., обн., ДВ, бр. 88 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2009 г.)

Обнародва:

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

На основание чл. 32, т. 1, буква "а" и т. 2 от Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:

§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създават се ал. 2 и 3:

"(2) Регистърът по ал. 1 съдържа следната информация:

1. идентификационни данни на радиолюбителя:

а) за физически лица - трите имена и постоянен адрес;

б) за юридически лица и еднолични търговци - наименование(фирма), седалище и адрес на управление;

2. данни за опознавателен знак;

3. номер и дата на издадено/преиздадено разрешително и радиолюбителски клас (за физически лица);

4. отговорник на радиоклуба (за юридически лица и еднолични търговци).

(3) Данните по чл. 8, ал. 2, т. 1, буква "а", касаещи адреса на радиолюбителя, се публикуват в регистъра само при изрично желание от негова страна."

§ 2. В чл. 25 се създава ал. 5:

"(5) При условие че радиолюбител чужденец притежава хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC) в съответствие с Препоръка T/R 61-02 на CEPT, в случаите на ал. 2 и 4 към заявлението по чл. 19 се прилагат заверени от заявителя копия на HAREC документа и на документа, удостоверяващ пребиваването му в Република България."

§ 3. В т. 7 на приложение № 2 към чл. 20 след думите "заявление по чл. 19" се добавя "в срок не по-късно от 2 дни преди обявената дата на изпита".

§ 4. В приложение № 3 към чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се т. 9б:

"9б. Временните опознавателни знаци се освобождават по реда на т. 9а.2."

2. Създават се т. 10.3 - 10.6:

"10.3. Освободените лични опознавателни знаци по т. 9а.2 се предоставят за ползване от датата на освобождаването им, когато притежателят на опознавателния знак декларира, че знакът не е използван.

10.4. Освободените временни опознавателни знаци се предоставят за ползване от датата на освобождаването им.

10.5. Радиолюбителят може да откаже ползването на предоставения му личен опознавателен знак не повече от 2 пъти.

10.6. Допуска се изключение по т. 10.5, когато при промяна на постоянния адрес на радиолюбителя се сменя зоната, определена в личния опознавателен знак по реда на т. 1."

Председател: В. Божков


73! Виктор / LZ1NY

"Good Luck. Be patient. Do some research."

LZ1FW
Мнения: 871
Регистриран на: 27 юни 2010, 15:29
Местоположение: София, KN12QP
Контакти:

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ1FW » 01 май 2012, 20:11

Една друга тема повдигна въпроса за промени в Гехническите изисквания.

Събитията в хронологичен ред:

1999 година - излиза Обща лицензия 207
Оригиналния текст на Обща лицензия 207 / 11.11.1999, заедно с други документи е публикувана в "Държавен вестник" брой 108 от 10 декември 1999. Копие има на
http://www.lz1fw.com/LZRT/docs.html

В точка "II. ЛЮБИТЕЛСКИ РЕТРАНСЛАТОРИ" за 70 сантиметровия банд е за любителски ретранслатори е определена лента от 433 до 435 MHz.

Не намирам никакви коментари относно честотите на любителските репитри при общественото обсъждане от този период и нямам информация дали е имало такива коментари.
През 2000 година усилията на тогавашния LZ Round Table са насочени към прелицензиране по Обща лицензия 207
http://www.lz1fw.com/LZRT/lz1fw/hajde2.html

---

2004 година - подготвят се изменения на "Обща лицензия 207"
Тежката артилерия е организирана за запазване на целия диапазон 3500-3800 kHz и максималната мощност на къси вълни
документи и линкове събрани от БФРЛ, LZ1JY и други Български радиолюбители по повод на публикуваните за обсъждане изменения на Обща лицензия № 207
http://www.lz1fw.com/LZRT/lz1fw/OL207/index.html

Отново не намирам никакви коментари относно честотите на любителските репитри и съответно текста определящ лента от 433 до 435 MHz остава.

--

2009 година
проблема 433-435 MHz вече е наболял и осъзнат
http://forum.bfra.org/viewtopic.php?f=4&t=381

--

2012 година
Не е ли време да се обсъди проблема с КРС и се поиска разширяване на лентата определена за любителски ретланслатори в съответствие препоръките на IARU? Вярно е, че тези препоръки не се отнасят за КРС, ама ако искането се постави по умел начин могат и да го вземат под внимание.
В "националния план за разпределение на радиочестотния спектър" аз не виждам проблем диапазона да бъде разширен нагоре. С това няма да се промени нищо.
http://www.crc.bg/files/_bg/647.pdf

Просто трябва хората поставящи репитрите да координират желанията си и някой юрист-радиолюбител да изготви молба до КРС за промяна на Техническите изисквания.

Не знам дали мисля правилно. Не знам дали следва да се повдига въпроса, тъй като промените могат и да са негативни. Но е явно, че в момента нещата не са добре, разглеждани в светлината на "Техническите изисквания".lz1hi
Мнения: 7
Регистриран на: 29 сеп 2010, 22:05

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от lz1hi » 18 сеп 2012, 16:16

Ето нещо, което е от дата 09.11.2010 г. ,написано от LZ1CY
"Днес в Пловдив се проведе семинар на КРС на тема "Развитие на информационна система Лицензиране и регистри".
За съжаление от поканените над 20 лицензирани радиолюбители присъствувах само аз. В частен разговор,без да
ангажирам никого, и в присъствието на представителя на КРС-Пловдив,обобщих повдиганите във форума въпроси
/част от тях касаещи темата на семинара/ и си позволих да ги поставя на сравнително високо ниво / и.д.гл.секретар
на КРС и началник отдели/,а именно:
1.Кой е консултант-експерт на КРС по радиолюбителските въпроси?
2.Възможности за разширение на 50 мхц радиолюбителски обхват.
3.Разрешаване за работа на радиолюбители на 70 мхц обхват.
4.Възможност за разрешаване за работа на 2 клас на допълнителен КВ обхват.
5.Възможност за искане от ITU на допълнителен префикс за България.
6.Актуализиране на регистъра за радиолюбителите в сайта на КРС ,визирайки починалите радиолюбители и "белите петна".
Естествено ,от "сравнително високо ниво" не могат да се очакват конкретни отговори ,но и отговорите,които получих,не ме
"очароваха". Универсалния отговор в такива случай - Всичко да се напише официално от БФРЛ и да се изпрати в КРС.
Оказа се,че консултант-експерт по радиолюбителските въпроси бил от.......Военното министерство!!!!!!!!, а за "белите петна"
- липса на информация и данни,за което са виновни предшествениците.Аз,лично, "нямам повече въпроси". До края на месеца
са предвидени подобни семинари в Търново,Варна и Бургас - колегите там могат да опитат отново. Остава ръководството на
БФРЛ да се "самосезира" и да работи по "плътно" с КРС."
Та сега и аз да напиша нещо по темата "Технически изисквания". Нека да попитам "БФРЛ" има ли връзка с КРС ? Видно от текста по-горе е,че "консултант-експерт по радиолюбителските въпроси бил от.......Военното министерство", а къде е мястото на "БФРЛ" ? ITU дава само препоръки , а КРС е администрацията, която решава, какво да става в Р България.lz3nn
Мнения: 177
Регистриран на: 07 апр 2010, 14:39

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от lz3nn » 19 ное 2012, 21:46

Иво,
Ще се постаря да отговоря на голяма част от поставените въпроси, макар, че доста информация има в дискусиите във форума през последните месеци и в решенията от последното заседание на УС на БФРЛ.
Накратко:
1. В КРС има човек, отговарящ за радиолюбителите с който сме в постоянен контакт. Жената е доста любезна и винаги се стреми да помага, в рамките на закона естествено.
2. По т.2 и т.3 от поставените от теб въпроси, може да се запознаеш с решенията от последния УС на БФРЛ - има ги на сайта. За да е ясно, прилагам пълния текст на писмото до КРС и Съвета по националния радиочестотен спектър (окончателно решение се взема от този съвет).
Няколко пояснения - в изминалите години БФРЛ няколко пъти е изпращала подобни писма до КРС, но по незнайни причини, то не е стигало до необходимите хора, отговарящи по тези въпроси и естествено не се е стигало до разглеждане от Съвета.
Мисля, че този път сме се постарали нещата да се задвижат положително за радиолюбителите.
В тази връзка, ако някой смята, че нещо по честотният план е пропуснато - да направи аргументирано предложение и да пуснем допълнение.
По т.4 - това може да стане само с промяна на Техническите изисквния. Ако беше се запознал с написаното по темата, щеше да разбереш, че през 2013г. е предвидена такава промяна. От всички радиолюбители зависи да си дадем предложенията.
Вместо предубедено да 'нямам повече въроси', напиши аргументирано какво, според теб трябва да се промени в Техническите изисквания - сам разбираш, че те не се променят много често и колкото по-смислени предложения дадем, толкова по-голям шанс има те да бъдат приети. Промените трябва да бъдат ясно формулирани и задължително обосновани по подобие на приложеното писмо за честотният обхват.
Актуализиране на списъка на радиолюбителите в КРС, според мен отново касае промяна на Техническите изисквания - по поставеният от БФРЛ въпрос за регистрация на слушателските номера, ни беше отговорено, че няма юридическо основание за подобно нещо - няма го в Техническите изисквания!!!! - това отново го има по темите на форума.
Аз нямам инфомация за функцията на консултант-експерт, която е към КРС - ако има изобщо таква. Какви са изискванията за нея - ако ти имаш подобна информация, моля да я споделиш.
Според мен БФРЛ няма проблем с комуникацията и работата с КРС - напротив, с тях постоянно сме в контакт и дори има голяма вероятност скоро да осъществим лична среща с един от петимата членове на КРС на която да поставим всички тезуи въпроси на възможно най-високо ниво.
Това мога да кажа за сега по поставените въпроси - дано да съм бил достатъчно конкретен в отговорите.
Приканвам към по-голяма активност и конктерни предложения по промяна на Техническите изисквания.

73!
Виктор - LZ3NN
Прикачени файлове
Pismo_KRS_05_11_2012.doc
(107 KиБ) Свален 263 пътиlz1fj
Мнения: 212
Регистриран на: 19 авг 2008, 11:47
Местоположение: Sofia

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от lz1fj » 11 дек 2012, 17:58

Отн. предложенията за промяна на ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:
Аз нямам предложение за промяна, тъй като съществуващото положение на ТЕХН. ИЗИСКВАНИЯ позволява да има регистър на българските слушатели.
(„През ноември 2012 беше получено писмо от КРС, че "няма правни основания" за публикуване списък на българските слушатели в Публичния регистър на КРС.”) Мнението ми е, че това е неправилно тълкуване на законното положение в ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ. Правно основание има, защото слушателският знак е опознавателен знак, и точно в списъка на опознавателните знаци, чл. 22 a влиза като такъв. КОНКРЕТНО при работната среща с КРС трябва тактично, без преумора и главоболие на събеседниците, да се обясни:
1) По чл. 1 и чл. 2: че любителската радиовръзка (електронно съобщение) бива двустранна (2-way) и едностранна (1-way).
2) По чл. 22 а: че опознавателните знаци биват ПОВИКВАТЕЛНИ (на лични и клубни радиостанции, фарове, ретранслатори, експериментални станции и всички други, които излъчват сигнал в ефира) и СЛУШАТЕЛСКИ, и точно като опознавателни знаци на слушателите влизат в чл. 22 а. Слушателят няма как да бъде разпознат, освен чрез своя слушателски опознавателен знак.
3) По чл. 8: че и новата ал.2, параграф 2, и посоченото по-горе, напълно позволява да има регистър на слушателите. Иначе се получава неравнопоставеност на радиолюбителите, ползващи любителската радиослужба, особено като се има предвид, че със своите наблюдения и участия в състезания, слушателите никакви смущения на никого, и никакви щети на екологичната среда не причиняват. При сегашното положение на няколко пъти се стига до положението, че слушатели-състезатели в международни състезания печелят призови места, но няма никакъв начин да се узнаят имената на хората, спечелили тези места.
К. Б., LZ1FJ
Последна промяна от lz1fj на 12 дек 2012, 09:21, променено общо 1 път.LZ1NY
Мнения: 692
Регистриран на: 04 сеп 2006, 16:59
Местоположение: Sofia

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ1NY » 11 дек 2012, 20:55

В изпълнение на решенията записани в т. 9.2 на протокола от последното заседание на УС на БФРЛ (http://www.bfra.org/index.php?option=co ... 5&Itemid=1) на 15-16.11.2012 направих страничка, в която радиолюбителите да натрупват своите предложения и идеи за бъдещи изменения и допълнения по Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба .

http://wiki.bfra.org/index.php?title=%D ... 1%8A%D0%BC

Смятам, че е логично там да се добавят и тези идеи на LZ1FJ. Признавам си, че съм чел цитираните от него текстове от Техническите изисквания и съм съгласен с тълкуванията му.

Във wiki страницата имат право да публикуват всички регистрирани и не е необходимо публикуването да се прави само от админите на сайта.


73! Виктор / LZ1NY

"Good Luck. Be patient. Do some research."

LZ1NY
Мнения: 692
Регистриран на: 04 сеп 2006, 16:59
Местоположение: Sofia

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ1NY » 11 дек 2012, 21:14

Днес по бюлетина на БФРЛ беше прочетен писмо от КРС в отговор на писмото от БФРЛ (Изх. N71 / 05.11.2012 )
Това е писмото, касаещо Честотни обхвати за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба. http://wiki.bfra.org/index.php?title=%D ... 0%A0%D0%A1
............
Вашите предложения относно промени в радиочестотните обхвати, използвани от любителската радио-служба ще бъдат разгледани и обсъдени на заседание на работната група и по преценка ще бъдат включени в проекта...

Подпис: Валери Борисов
Зам министър на транспорта, информационите технологии и съобщенията
Писмото-отговор се намира в офиса на БФРЛ, а текстът на бюлетина може да бъде чут в МР3 формат, благодарение на LZ1FW и LZ1IA: http://www.lz1fw.com/LZRT/BFRA_buletins/20121211_48.mp3 (не разполагам с пълния текст :( )


73! Виктор / LZ1NY

"Good Luck. Be patient. Do some research."

LZ1MDK
Мнения: 76
Регистриран на: 24 апр 2011, 08:34

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ1MDK » 13 фев 2014, 09:15

Здравейте, да са честити на всички новите обхвати и измененията !
Къде може да се види :
1. Вътрешното честотно разпределение - CW, SSB, QRP, DX, Digi, SSTV .. ?
2. В кои държави са разрешени ?
Досега не бях слушал на 5 МХц - такъв шум и импулсни смущения....
73' КирилLZ3NY
Site Admin
Мнения: 782
Регистриран на: 28 авг 2006, 19:04
Местоположение: Amsterdam, The Netherlands
Контакти:

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ3NY » 13 фев 2014, 09:54

Здравей Кириле

Пет мегахерца не е разрешен обхват в нашия регион на ИАРУ.

За съжаление и аз не знам да има публикуван от някого бандплана в този сайт.
Примерен бандплан за R1 na IARU можеш да намериш на http://www.hflink.com/bandplans/region1_bandplan.pdf
За по удобно го качих и тук.

73!
Прикачени файлове
region1_bandplan.pdf
IARU R1 HF bandplan
(101.68 KиБ) Свален 234 пъти


Value has a value only if its value is valued.

lz3yy
Мнения: 217
Регистриран на: 28 окт 2006, 21:03

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от lz3yy » 13 фев 2014, 10:00

73
Последна промяна от lz3yy на 11 яну 2015, 21:26, променено общо 1 път.LZ1MDK
Мнения: 76
Регистриран на: 24 апр 2011, 08:34

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ1MDK » 13 фев 2014, 10:05

Здравей, благодаря за бързия отговор, не змнам дали е разрешен , но чета публикацията от първа страница в сайта на решението, и забележка 298 приложена към 5Мхц ?
73'КирилLZ3NY
Site Admin
Мнения: 782
Регистриран на: 28 авг 2006, 19:04
Местоположение: Amsterdam, The Netherlands
Контакти:

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ3NY » 13 фев 2014, 10:23

LZ1MDK написа:Здравей, благодаря за бързия отговор, не змнам дали е разрешен , но чета публикацията от първа страница в сайта на решението, и забележка 298 приложена към 5Мхц ?
73'Кирил
Ако има нещо сега разрешено е новост и за мен :lol:

73!


Value has a value only if its value is valued.

lz3nn
Мнения: 177
Регистриран на: 07 апр 2010, 14:39

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от lz3nn » 13 фев 2014, 11:21

След вчерашното решение на Министерски съвет до няколко дена се очаква официално да излезе в Държавен вестник, следното изменение на честотният план.
Моля, вижте приетия проект в прикаченият файл.
В обобщените решения от вчера ясно се вижда, че част от измененията са по предложение на радиолюбителите.
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/ ... &n=5588&g=

Виктор - LZ3NN
Прикачени файлове
Progect Freq_plan-7-11-2013.doc
(383.5 KиБ) Свален 303 пътиLZ1MDK
Мнения: 76
Регистриран на: 24 апр 2011, 08:34

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ1MDK » 16 фев 2014, 09:51

Здравейте, активноста на 5 МХз може да се проследи от спотовете в DXsummit, както и честотите на отделните видове работа. Забелязвам SSB в долния край над 5.300 , а CW в горния около 5.400. Вече има и работещи български станции. За отбелязване SSB е на лента USB. За подробна информация линка даден от LZ3YY. Моля когато изменението излезе в Дъжавен вестник някой да пусне кратко съобщение.
73'Кирил
Последна промяна от LZ1MDK на 16 фев 2014, 10:03, променено общо 1 път.LZ1FW
Мнения: 871
Регистриран на: 27 юни 2010, 15:29
Местоположение: София, KN12QP
Контакти:

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ1FW » 16 фев 2014, 10:00

Излъчването на 5 MHz и останалите "нови" обхвати към момента е незаконна. Нито решението е публикувано в Държавен вестник, нито са променени Техническите изисквания. Изключително лошо впечатление прави липсата на позиция от страна на БФРЛ и още повече мълчаливата подкрепа на подобна преждевременна активност.

И друг път съм го казал - ако искаме да ни уважават, първо ние трябва да уважаваме правилата, законите и нормативните изисквания.

Всеки си има глава на раменете и си решава сам. Това е моето лично мнение и моето лично отношение по въпроса. Ама нещо много взеха да ми идват напоследък подстрекаването по един или друг начин къв пиратски дейности в ефира.

73, Сашо
LZ1FW

LZ1MDK написа:Здравейте, активноста на 5 МХз може да се проследи от спотовете в DXsummit, както и честотите на отделните видове работа. Забелязвам SSB в долния край над 5.300 , а CW в горния около 5.400. Вече има и работещи български станции.
73'КирилLZ1MDK
Мнения: 76
Регистриран на: 24 апр 2011, 08:34

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ1MDK » 16 фев 2014, 10:10

Съгласен съм че докато не излезе в Държавен вестник не е редно, а дотогава да приготвим антените и техниката, да съберем още информация.
73'КирилLZ1NY
Мнения: 692
Регистриран на: 04 сеп 2006, 16:59
Местоположение: Sofia

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ1NY » 16 фев 2014, 10:50

Излъчването на 5 MHz и останалите "нови" обхвати към момента е незаконна. Нито решението е публикувано в Държавен вестник, нито са променени Техническите изисквания.
Сашо е напълно прав, докато промените не бъдат отразени в Техническите изисквания и не бъдат обнародвани - все едно не са се случили.
Предполагам, е няма радиолюбител, който да не е чел ТИ и да не ги спазва!
ако искаме да ни уважават, първо ние трябва да уважаваме правилата, законите и нормативните изисквания.
Всъщност ... може и да има някой... :-(
Още малко търпение
а дотогава да приготвим антените и техниката, да съберем още информация.
А по отношение на ТИ - огледайте дали сте си подновили временните инициали? Нали знаете, че се издават година за година ?


P.S. Повече от година в подписа от долу ми стои едно надписче на английски... лесно може да бъде преведено


73! Виктор / LZ1NY

"Good Luck. Be patient. Do some research."

lz3nn
Мнения: 177
Регистриран на: 07 апр 2010, 14:39

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от lz3nn » 18 фев 2014, 20:54

Уважаеми колеги,
Напомням Ви, че все още решението за ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР не е обнародвано в Държавен вестник и работата в момента на 472kHz, 5MHz и 70MHz е незаконна.
Моля, не работете все още на тези обхвати.
Вчера проведохме консултации с КРС по темата. От там ни обясниха, че след обнародване на решението в Държавен вестник юристите им ще могат дадат становище, кога реално ще може да се работи на тях.
Проявете още малко търпение, има още много въпроси за решаване с КРС и едно наше невъздържано поведение по никакъв начин няма да допринесе за ползотворен диалог.

С уважение:
Виктор Ценков -LZ3NNlz2hm
Мнения: 21
Регистриран на: 10 сеп 2010, 01:07

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от lz2hm » 03 юни 2014, 11:34

Здравейте колеги ,

Днес Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Tехнически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба


http://crc.bg/files/_bg/Pril_kum_241.pdf

Моля за вашите коментари и въпроси в десет дневен срок за да се сформира предложение от БФРА за промяна на някои от тях ..... Относно мощностите най-зле си остава 50мхз , защото там сме на вторична основа и докато не изтече срока на всички служебни ( частни ) разрешения няма да има промени ....

Относно КВ обхватите всеки който иска да ползва 1000вата ще трябва да изпрати лично молба за ползване ..... Това в член 9 където е предложено да бъде 3 дни преди състезанието. Най вероятно ще бъде променено на еднократно а не всеки път .....

Новите обхвати изглеждат добре приемливо 100вата на 60м и. 50вата на 4м ....

Моля разгледайте по подробно и споделете вашето мнение ....

Приятен ден

Анди LZ2HMLZ3NY
Site Admin
Мнения: 782
Регистриран на: 28 авг 2006, 19:04
Местоположение: Amsterdam, The Netherlands
Контакти:

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ3NY » 03 юни 2014, 11:52

Здрасти Анди

Моето скромно мнение е, че трябва да се върне положението "нелицензирани оператори да могат да работят от клубна радиостанция в присъствието на отговорника на станцията". В сегашните ТИ, за да се обадиш от клубна станция трябва да си лицензиран от КРС. Т.е. губи се смисъла на институцията радиоклуб. Не можеш да учиш деца, защото нямат годините за да се лицензират.

73!


Value has a value only if its value is valued.

lz1ddd
Мнения: 1
Регистриран на: 31 яну 2010, 21:14

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от lz1ddd » 03 юни 2014, 12:16

§ 4. Създава се чл. 10а, както следва:
„Чл. 10а. (1) Лице, което не притежава разрешително за правоспособност на радиолюбител
или хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC) има правото да работи на клубна
любителска радиостанция в присъствието на отговорника на радиостанцията и под ръководството
на радиолюбител клас 1.
(2) Радиовръзките по ал. 1 могат да се установяват само между любителски радиостанции,
намиращи се на територията на Република България
.”
Алинея 2 е без смисъл. Желязната завеса отдавна падна!


Радиолюбителите Клас 2 да могат да работят на всички КВ обхвати с мощност до 10 вата, както е в повечето страни от ЕС.lz2be
Мнения: 661
Регистриран на: 31 юли 2008, 23:18

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от lz2be » 03 юни 2014, 13:29

Здравейте,
1. Да добавят в таблицата по параграф 9 за 1,8МХц освен CW/SSB и цифровите видове работа. Например както на 50МХц A1(A,B,C,D); J3(C,E,F).
2. Какъв е смисъла от параграф 3? При положение, че всеки уикенд има състезания това означава, че всяка седмица трябва да им се изпраща уведомление по пощата. За какво им е?
3. Предлагам в чл.9 т.3 да се промени мощността от 1000Вт на 1500Вт. В условията на всички реномирани състезания е определен лимит от 1500Вт, а не 1000Вт. Разликата от 1,7дБ или 1,22 по напрежение едва ли променя нещо на тема електромагнитна безопасност, особено на КВ. Работата с подобна мощност предполага и подходящи антени - вдигнати на съответната височина, далеч от хора и други обекти, а не клечката на токито пред лицето ти.
73 БоянLZ1FW
Мнения: 871
Регистриран на: 27 юни 2010, 15:29
Местоположение: София, KN12QP
Контакти:

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ1FW » 03 юни 2014, 17:52

Допълненията от параграф 7 имат нужда от уточняване, иначе могат да се получат изключително неприятни недоразумения.

Давам пример със себе си. Моят инициал LZ1FW е от 1983 година. До тук попадам в категорията на "Лицата с определени опознавателни знаци преди 01.01.2000".
Обаче заради "новите ламинирани картончета" аз съм подал информация за себе си през 2010-та година и съм получил разрешително 207-02045-1/01.10.2010
Как да разбера сега трябва ли да обновявам отново своите данни в КРС или не трябва?
проект изменение на Технически изисквания написа: § 7. В Преходните и Заключителни разпоредби се създава параграф 4а, както следва:
„§ 4а. (1) Лицата с определени опознавателни знаци преди 01.01.2000 г. са длъжни да обновят своите данни в комисията в срок до 31.12.2015 г.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 опознавателните знаци, за които не е постъпила информация в комисията при условията на ал. 1 и за които не са налице обстоятелства по т. 9а на Приложение 3, се считат за свободни.”lz2be
Мнения: 661
Регистриран на: 31 юли 2008, 23:18

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от lz2be » 03 юни 2014, 18:32

lz1fw написа:Как да разбера сега трябва ли да обновявам отново своите данни в КРС или не трябва?

проект изменение на Технически изисквания wrote:§ 7. В Преходните и Заключителни разпоредби се създава параграф 4а, както следва:
„§ 4а. (1) Лицата с определени опознавателни знаци преди 01.01.2000 г. са длъжни да обновят своите данни в комисията в срок до 31.12.2015 г.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 опознавателните знаци, за които не е постъпила информация в комисията при условията на ал. 1 и за които не са налице обстоятелства по т. 9а на Приложение 3, се считат за свободни.”
Това обновяване как ще стане и какви данни трябва да се обновяват? В сайта им, с писмо, някакъв формуляр ли ще се попълва? Като знам колко хора не четат форума и не влизат в сайта на КРС предполагам, че след 31.12.2015 я останат 100-200 стн, я не :)

73 БоянLZ3NY
Site Admin
Мнения: 782
Регистриран на: 28 авг 2006, 19:04
Местоположение: Amsterdam, The Netherlands
Контакти:

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ3NY » 03 юни 2014, 19:18

lz2be написа:Това обновяване как ще стане и какви данни трябва да се обновяват? В сайта им, с писмо, някакъв формуляр ли ще се попълва? Като знам колко хора не четат форума и не влизат в сайта на КРС предполагам, че след 31.12.2015 я останат 100-200 стн, я не :)

73 Боян
На теб в лиценза ти никъде не пише срок на валидност. Значи не може да изтече. Има начини да се направи, но този не е от тях.
Като се сетя, че успяха ненужно да сменят номерата на колите на цяла България, защо ли да не изкарат някой лев от радиолюбителите? :D

Според извадките тук поне започва ясно да личи кой се бута ОТНОВО да пише радиолюбителския закон в България.

73!


Value has a value only if its value is valued.

lz1qz
Мнения: 133
Регистриран на: 29 апр 2008, 00:19

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от lz1qz » 03 юни 2014, 20:02

Здравейте,
предлагам следният текст
4. В т. 10.2. след думата„освободените” се добавя думата„лични” да се промени така,
4. В т. 10.2. след думата„освободените” се добавя думата„лични и колективни” основание за добавяне на думата колективни
ми дава това че Радиоклуб кък ОСК Нефтохимик с инициал LZ1KSN не е съществуващ повече от 5 години защото ОСК Нефтохимик не
съществува като структура а има и други клубни инициали от времето на предишните ОСО ОВТПН итн.
Съгласен съм мощноста да е 1500 вата вместо 1000 вата но по въпроса за уведомяването преди всяко състезание че ще се работи
с мощност 1500 вата не съм съгласен мисля че ще е нормално веднъж преди началото на календарната година да се пуска уведомително писмо за това че радиолюбителя през годината по време на състезания ще работи с предавател с изходна мощост 1500 вата.
Благодарности на всички работили по промените.
Здраве и радост в дома и с радиото.
Кольо lz1qzlz2be
Мнения: 661
Регистриран на: 31 юли 2008, 23:18

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от lz2be » 03 юни 2014, 20:20

LZ3NY написа:На теб в лиценза ти никъде не пише срок на валидност. Значи не може да изтече.
По принцип е така, ама я ги виж какво са написали:

§ 4а. (1) Лицата с определени опознавателни знаци преди 01.01.2000 г. са длъжни да обновят своите данни в комисията в срок до 31.12.2015 г.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 опознавателните знаци, за които не е постъпила информация в комисията при условията на ал. 1 и за които не са налице обстоятелства по т. 9а на Приложение 3, се считат за свободни.

излиза, че ако не им се обадиш и оставаш без инициал.
73 БоянLZ1IRQ
Мнения: 5
Регистриран на: 26 апр 2013, 20:57

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ1IRQ » 03 юни 2014, 20:57

lz1ddd написа:
§ 4. Създава се чл. 10а, както следва:
„Чл. 10а. (1) Лице, което не притежава разрешително за правоспособност на радиолюбител
или хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC) има правото да работи на клубна
любителска радиостанция в присъствието на отговорника на радиостанцията и под ръководството
на радиолюбител клас 1.
(2) Радиовръзките по ал. 1 могат да се установяват само между любителски радиостанции,
намиращи се на територията на Република България
.”
Алинея 2 е без смисъл. Желязната завеса отдавна падна!


Радиолюбителите Клас 2 да могат да работят на всички КВ обхвати с мощност до 10 вата, както е в повечето страни от ЕС.
Подкрепям първата част напълно. Съгласен съм на клас 2 да се даде право за работа на КВ с ниска мощност, но не на всички обхвати.

По другите въпроси:
*За намаляване/отпадане на минималната възраст за придобиване на радиолюбителски клас.
*Против известяването на КРС за използване високи мощности преди всяко състезание. Ако се приеме, нека поне бъде еднократно.
*Смятам, че текстът за ретранслаторите трябва да се разшири, така че да включва и мобилни и портативни такива.
Последна промяна от LZ1IRQ на 05 юни 2014, 12:27, променено общо 1 път.LZ1FW
Мнения: 871
Регистриран на: 27 юни 2010, 15:29
Местоположение: София, KN12QP
Контакти:

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ1FW » 03 юни 2014, 21:37

lz1ddd написа:
§ 4. Създава се чл. 10а, както следва:
„Чл. 10а. (1) Лице, което не притежава разрешително за правоспособност на радиолюбител
или хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC) има правото да работи на клубна
любителска радиостанция в присъствието на отговорника на радиостанцията и под ръководството
на радиолюбител клас 1.
(2) Радиовръзките по ал. 1 могат да се установяват само между любителски радиостанции,
намиращи се на територията на Република България
.”
Алинея 2 е без смисъл. Желязната завеса отдавна падна!
Ограничението хич не е без смисъл. Смисълът е начинаещите, които още нямат клас, да работят САМО с български радиолюбителски радиостанции. Според мен ограничението е правилно.

Много моля ръководството на БФРЛ максимално бързо (максимум до 2-3 дена) да публикува тук във форума на БФРЛ конкретните предложения на БФРЛ до КРС във връзка с измененията на Техническите изисквания. Такива предложения са съставени на 08.04.2014 съдейки от протокола на тогавашното заседание на УС на БФРЛ. Без да знаем какво е изпратено от БФРЛ като предложения за изменение на ТИ няма да е възможно да насочим усилията си в едни и същи посоки, ще дублираме предложения или още по-лошо ще предлагаме точно противното на предложеното от БФРЛ.

73, СашоLZ3NY
Site Admin
Мнения: 782
Регистриран на: 28 авг 2006, 19:04
Местоположение: Amsterdam, The Netherlands
Контакти:

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ3NY » 03 юни 2014, 22:20

LZ1FW написа:Ограничението хич не е без смисъл. Смисълът е начинаещите, които още нямат клас, да работят САМО с български радиолюбителски радиостанции. Според мен ограничението е правилно.
Първата си SSB връзка направих на 9 годишна възраст през 1978 година от радиоклуб LZ1KWF. На 3.5 с LZ1OE. Първата си CW връзка направих година по-късно от същата клубна станция с югославянин на 3.5MHz. Дори в онези времена никой не ме е ограничавал с кого говоря. Дълги години шефа на клуба не ми придвижи документите за лична станция, защото го беше страх, че ще избягам от радиоклуба. Лицензирах се през 1990 година, когато аз станах шеф на ОСО радиоклуб Слатина и нямаше как да не ми минат документите.
Защо трябва да се лашкаме от едната крайност в другата? Това е хоби. Ако някой обърка нещо, ще се научи и ще спре да бърка. Няма да има трупове, или паднали самолети. По-важното е да има правна платформа на която да стъпят начинаещите и да се научат както трябва, отколкото да ги ограничаваме колкото се може повече. Разгледайте как е по останалите страни в Европа и да не преоткриваме топлата вода. Дори с ОСО наредба N2 най-ниския клас можеше да работи на 80/40 и от 2м нагоре. Аз съм за възможността младите да работят на КВ, за да се научат. Примерно в Холандия втори клас има право на 25 вата и всички обхвати без 20м.

Ще ти разкажа една случка от онези години. Краси Латинов ни бе завел на лагершкола на хижа "Верила"(?), някъде над София. Трябваше да тренираме ориентиране и телеграф до припадък. Предпогам е било преди някое репубиканско по радиомногобой.
На хижата бяха опънали един двоен квадрат и някакви диполи и имаше радиото на LZ1KPG - TS820 постоянно пуснато, и все някой работеше на него. На смени. Преди нас - "паяците" на радиото работеше Джони. Човека чинно си викаше "CQ twenty" на 20м SSB и си работеше с кой ли не. После седнахме ние паяците на 80м и решихме че ще бачкаме румънци на SSB. Та сядам аз и почвам като папагал, да викам на английски CQ twenty, CQ twenty etc... Румънец се не обади, ама се обади някой от старите ламби и вика "Абе момчета тука е CQ eighty". Тогава всъщност разбрах какво е това Twenty за което говореше Джони :twisted: Човек се учи с практика. Особено като е по-млад.


Поне такова е моето скромно виждане на нещата. Не държа да бъде взето под внимание.
73!


Value has a value only if its value is valued.

LZ1FW
Мнения: 871
Регистриран на: 27 юни 2010, 15:29
Местоположение: София, KN12QP
Контакти:

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ1FW » 03 юни 2014, 22:39

LZ3NY написа:Дори с ОСО наредба N2 най-ниския клас можеше да работи на 80/40 и от 2м нагоре
Извинявай, но критериите за взимане на изпита за най-ниския едновремешен клас "C" бяха по-високи от сегашните критерии за най-високия съвременен клас 1.
Не случайно клас "C" го приравниха на клас 1.
Хайде да не спорим на тази тема, че и без това положението е тъжно :-)

Аз затова написах - БФРЛ да каже какво е предложила и да се концентрираме около нейните предложения.LZ1FW
Мнения: 871
Регистриран на: 27 юни 2010, 15:29
Местоположение: София, KN12QP
Контакти:

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ1FW » 04 юни 2014, 09:42

Първия забелязан проблем е опасността след 2015 година множество опознавателни знаци да се обявят за свободни, т.е. техните притежатели да останат без лицензи.

Съществува втори подобен проблем, този път за старите слушателски номера.
КРС предложи написа:§ 2. В чл. 8, ал. 1 след думите „поддържа публичен регистър на радиолюбителите” се добавят думите „и на радиолюбителите слушатели”.
Дотук добре, текста става по-добър:
Регистър
Чл. 8 . (1) (Предишен текст на чл. 8 - ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Комисията за регулиране на съобщенията, наричана по-нататък „комисията”, поддържа публичен регистър на радиолюбителите и на радиолюбителите слушатели.


Обаче!
КРС предложи написа:§ 8. Заличава се параграф 7 от Преходните и Заключителни разпоредби.”.
А този параграф гласи "§ 7 . Определените до влизането в сила на тези технически изисквания лични слушателски знаци запазват действието си."

Промяната в този си вид означава, че старите лични слушателски знаци престават да бъдат валидни. Това трябва да се коригира.

73, Сашо
LZ1FW написа:Допълненията от параграф 7 имат нужда от уточняване, иначе могат да се получат изключително неприятни недоразумения.

Давам пример със себе си. Моят инициал LZ1FW е от 1983 година. До тук попадам в категорията на "Лицата с определени опознавателни знаци преди 01.01.2000".
Обаче заради "новите ламинирани картончета" аз съм подал информация за себе си през 2010-та година и съм получил разрешително 207-02045-1/01.10.2010
Как да разбера сега трябва ли да обновявам отново своите данни в КРС или не трябва?
проект изменение на Технически изисквания написа: § 7. В Преходните и Заключителни разпоредби се създава параграф 4а, както следва:
„§ 4а. (1) Лицата с определени опознавателни знаци преди 01.01.2000 г. са длъжни да обновят своите данни в комисията в срок до 31.12.2015 г.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 опознавателните знаци, за които не е постъпила информация в комисията при условията на ал. 1 и за които не са налице обстоятелства по т. 9а на Приложение 3, се считат за свободни.”lz3nn
Мнения: 177
Регистриран на: 07 апр 2010, 14:39

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от lz3nn » 04 юни 2014, 18:49

Здравейте колеги,

Прилагам изпратеното от БФРЛ предложения след срещата с експертите на КРС.
По отношение мощността на 1500 W на КВ обхватите на срещата усетихме, че са силно скептични в тази насока и затова като първа стъпка предложихме 1000W. Това не пречи обаче по време на обсъждането да не предложим 1500 с по-силни аргументи.

Виктор - LZ3NN
Прикачени файлове
BFRA_CRC_sreshta_prdoljenija.pdf
(169.68 KиБ) Свален 282 пътиLZ1ZP
Мнения: 110
Регистриран на: 26 сеп 2006, 22:44
Местоположение: Plovdiv KN22ID
Контакти:

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ1ZP » 05 юни 2014, 09:54

Здравейте колеги,
Моля, ако някой е наясно, да даде пояснение.....В момента тече процедура по "обществено" обсъждане на измененията към наредбата за радио-любителската дейност. Ние си говорим и пишем във форума, но това по никакъв начин не достига до КРС ! Какво е правилното действие в подобна ситуация - индивидуални възражения/предложения или колективни такива? Как най-добре бихме отстояли желанията си за промяна, такива каквито БФРЛ е предоставила в писмото си от м.Април ?
Поздрави Жоро LZ1ZPlz1fj
Мнения: 212
Регистриран на: 19 авг 2008, 11:47
Местоположение: Sofia

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от lz1fj » 05 юни 2014, 17:00

По въпросите, поставени от Жоро, LZ1ZP:
Засега моето мнение е, че всеки нечленуващ в БФРЛ може да изпрати съображенията си на посочените от КРС адреси:
• Начало
• » Обществено обсъждане по проекти на общи и нормативни административни актове по ЗЕС, ЗПУ, ЗЕДЕП за 2014 година
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Tехнически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба
________________________________________

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта
в срок до 03.07. 2014 г. на адрес:
гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и
e-mail адрес: info@crc.bg

Ако няма някакво изискване от БФРЛ за спазване на субординацията от нейните членове, при несъгласие с някакво положение, може би и членуващите в БФРЛ да имат това право. Но не съм се интересувал в подробности - дейността на която и да е търговска организация не ми е интересна.
К.В. Божилов, LZ1FJlz3nn
Мнения: 177
Регистриран на: 07 апр 2010, 14:39

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от lz3nn » 05 юни 2014, 17:36

Здравей Жоро,
Събираме всички становища и забележки, изказани от колегите тук и на други места, касаещи промените и ще ги обобщим в писмо от името на БФРЛ. Така ми се струва, че ще има по-голяма тежест. Вижда се, че все пак са се съобразили с част от нашите предложения, направени след срещата с тях.
Вижда се, че КРС е отворена за разумни предложния, още повече, когато се отправят от една обществена организация.
Това не пречи разбира се всеки, който желае директно да отправя предложенията си към КРС.

Поздрави:
Виктор - LZ3NNLZ6AJ
Мнения: 1306
Регистриран на: 12 окт 2008, 23:34
Местоположение: Belgium
Контакти:

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ6AJ » 05 юни 2014, 20:32

здравейте !
lz3nn написа:... По отношение мощността на 1500 W на КВ обхватите на срещата усетихме, че са силно скептични в тази насока и затова като първа стъпка предложихме 1000W. Това не пречи обаче по време на обсъждането да не предложим 1500 с по-силни аргументи...
усетът, Викторе, е добро нещо по време на преговори ! ... Вие там да преговаряте ли бяхте, или да внесете и обсъждате предложенията на федерацията ? колкото повече се променят параметрите по време на обсъждането, толкова по-малко тегло имат, т.е. по-малко внимание им се обръща.

има достатъчно солидни аргументи за 1500 W на тези КВ-обхвати, на които се провеждат международни състезания. има и апаратура, която се произвежда и продава, преминала всички EMC-тестове, притежаваща небходимите сертификати и одобрена от ЕК. не подхождайте чисто чиновнически : "от 350 на 1000, и това е нещо !", като с това обричате всички да чакат следващото обсъждане, на което отново да се повдигне въпроса ... а дотогава (както досега) всички да работят незаконно с тази мощност. естествено е, че всеки сам отговаря за собствените си действия!

в конкретния случай не съм нито засегнат, нито заинтересован, тъй като -
1. на гърба на лицензията ми има приложение, в което пише "... има право да използва радиопредавател с изходна мощност 1000 W (30 dBW) в стационарен режим, при спазване на нормите за ЕМ-безопасност, определени от методиката ...", за което помня, че доплащах на времето. (и да има някакви нормативни промени от тогава насам, не съм получавал нищо като известие за нищожност)
2. за другите причини сигурно се досещаш ...

въпросът е принципен и касае всички лицензирани радиолюбители !
искрено ще се радвам ако се уредят нещата и на УКВ-бранша ... (най-после) ... (yes)

желая успех в представителството !

73,
Любо


73,
Любо

lz2cw
Мнения: 2
Регистриран на: 05 апр 2008, 22:45
Местоположение: Плевен
Контакти:

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от lz2cw » 08 юли 2014, 21:52

Има европейци с по 1500 w,plus 3db .... това прави 3000 w.Това със лицензи до 2015г. ми звучи смешно.Само в България се прави пак отново и отново.... . .LZ1NY
Мнения: 692
Регистриран на: 04 сеп 2006, 16:59
Местоположение: Sofia

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ1NY » 12 авг 2014, 15:08

Днес 12.08.2014 г. в брой: 67 на Държавен вестник . Комисия за регулиране на съобщенията обнародва изменения и допълнения към Техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба съгласно РЕШЕНИЕ № 463 от 17 юли 2014 г.

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMater ... dMat=87091


73! Виктор / LZ1NY

"Good Luck. Be patient. Do some research."

lz1yq
Мнения: 1185
Регистриран на: 01 ное 2006, 00:50
Местоположение: Plovdiv

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от lz1yq » 12 авг 2014, 16:26

Без коментар просто...................

КрисLZ6AJ
Мнения: 1306
Регистриран на: 12 окт 2008, 23:34
Местоположение: Belgium
Контакти:

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ6AJ » 12 авг 2014, 20:40

както се казва "НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ - ЧЕСТИТО !"

добре поне, че децата ще могат вече легално да работят на клубните радиостанции. че досега - и клубните КВ-дневници "на течение", и QSL-картичките на децата - също !
възстановяването на този текст в стария му смисъл е наистина повод за радост ... на фона на култовите 350 W, които съпътстват вече 4 поколения радиолюбители (кои напълно, кои частично) ... за сега 4 поколения :( ... и колко ли още ???

73,
Любо

п.с. разполага ли някой с достоверна информация, каква е максимално разрешената мощност на КВ-бандовете в Северна Корея ?


73,
Любо

LZ3NY
Site Admin
Мнения: 782
Регистриран на: 28 авг 2006, 19:04
Местоположение: Amsterdam, The Netherlands
Контакти:

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ3NY » 13 авг 2014, 14:57

§ 4. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. (1) Лице, което не притежава разрешително за правоспособност на радиолюбител или хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC), има правото да работи на клубна любителска радиостанция в присъствието на отговорника на радиостанцията и под ръководството на радиолюбител клас 1.
(2) Радиовръзките по ал. 1 могат да се установяват само между любителски радиостанции, намиращи се на територията на Република България, както и на територията на държави, с които Република България има сключени двустранни споразумения.“

Какъв е смисъла на втората алинея? Сигурно някое дете да вземе да направи връзка с Израел!!! Детето със сигурност ще държи пищов в ръка, с написано с кои държави България има сключено двустранно споразумение.

73!


Value has a value only if its value is valued.

LZ2SAT
Мнения: 12
Регистриран на: 29 сеп 2008, 19:30
Местоположение: Плевен
Контакти:

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ2SAT » 13 авг 2014, 17:44

Повечето промени са в положителна посока , КРС са доста либерални към радиолюбителите и към момента единствения проблем е "тесният" 50 МХз обхват , но той е лошо наследство и проблем който не може да се реши от днес за утре .За тези които искат да работят с киловат си има начин това да е легално , а тези които работят с повече и сега не изглеждат особенно притеснени от факта че са нарушили техническите изисквания :) Българина винаги намира за какво да мрънка и вместо да се радваме на 3-те нови обхвата + един разширен ние недоволстваме .LZ6AJ
Мнения: 1306
Регистриран на: 12 окт 2008, 23:34
Местоположение: Belgium
Контакти:

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ6AJ » 13 авг 2014, 21:15

LZ2SAT написа:Повечето промени са в положителна посока , КРС са доста либерални към радиолюбителите и към момента единствения проблем е "тесният" 50 МХз обхват ... Българина винаги намира за какво да мрънка ...
Колега,

кой те спира да се радваш ?
и защо разглеждаш нещата по този начин ... индивидуално ... КВ, УКВ, 6м, 4м ... на кого му било тясно, на кого не му стигало ?
въпросът е принципен ... не става дума за либерализма на администрацията, а за комплексите на хора от нашите среди, докопали се до столчета в същата тази администрация ... и до техни ученици драпащи и те натам някъде.

http://www.uba.be/en/belgian-rules-and-regulations

като чуя от български колеги колко е либерален Родния Телеком и като чуя белгийски колеги - колко е консервативен техния, все повече се замислям : "какво ли щеше да е, ако беше обратното - българският да е консервативен, а белгийският - либерален ?"

особено ме кефят "консервативните" забележки под черта:
(1) 1500W при писмено уведомление до Телекома;
(2) 200W при писмено уведомление до Телекома;

вместо да се хабят гилзи и пари за разни полу-безмислени домакинства, добре би било да се поучим от някои толкова невзрачни и непретенциозни федерации, които през 21 век си кандидатстват и издействат разни супер атрактивни префикси за страните ... а ние си седим с тези 10 (LZ0 ... LZ9) и на всичкото отгоре сме длъжни да треперим, когато някой ни размаха показалец: "радвайте се, че и толкова имате !"

73,
Любо


73,
Любо

lz1yq
Мнения: 1185
Регистриран на: 01 ное 2006, 00:50
Местоположение: Plovdiv

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от lz1yq » 13 авг 2014, 22:48

Мислех си че циментовите глави са на изчезване, явно не само не са, ами са се и бетонирали.
Не съм доволен от решенията , и не съм съгласен че Комисията е либерална към Радиолюбителите, и не се радвам на призумцията " радвайте се и на това което имате". Ще бъда още по краен , цялата комисия е огледално отражение на футболната съдииска комисия и държавност, за съжаление.

73! КрисLZ2SAT
Мнения: 12
Регистриран на: 29 сеп 2008, 19:30
Местоположение: Плевен
Контакти:

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ2SAT » 14 авг 2014, 11:42

Винаги може да се иска още , никой не е казал ,че нещата са по най добрия начин , но незнам защо точно с Белгия трябва да се сравняваме , но дори и така на мен повече ми харесват обхватите които на нас са ни разрешени , те нямат 5 МХз , практически нямат 70 МХз , нямат и 3,4 ГХз ... при тях имаме 200 вата , при нас 350 ... е ,да там с писмо могат да са 1500 а тук "само" 1000 .. но щом 1,8 децибела (колкото е разликата от 1000 до 1500 вата са толкова важни няма да споря (щом не можем по друг начин ще се борим за DX с грубата сила размазвайки всички останали с мощност .. ) .. иначе в Сомалия телекома е най либерален (това последното е съвсем сериозно , може да го проверите в Гугъл )LZ1CY
Мнения: 629
Регистриран на: 30 авг 2006, 11:13
Местоположение: Пловдив

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ1CY » 14 авг 2014, 15:17

Добре ще бъде да бъдем по нежни и не толкова крайни в оценките и
кфалификациите,все пак радиолюбителите сме възпитан народ а и част
от нас представляват по един или друг начин БФРЛ. Всички ние,които
сме минали през казармата,помним златното правило:"Тарикатите не пискат".
А аз си имам още едно: "Внимателно слушам какво ми казва жена ми и
след това правя каквото си искам".Надали е тук мястото да коментирам
законите на РъБ /Република България/ - 240 недоразумения правят закони
с единствената цел те да имат много вратички и да могат да се заобикалят.
Около мен, на мястото,където живея - квартала,има 4 радиолюбители
с "легална" мощност /както се изразяват онези,зад океана/. Не си пречим,
живеем мирно и най важното тихо,без излишна пушилка. Така че гледайте си
спокойствието , 1500 вата винаги могат да се измерят като 1000 вата та дори и
по малко,важното е да не се дава повод за панаири.Аз продължавам да си
работя с 50 вата, и без това природата достатъчно ни топли,да спестя малко
излишна топлина.А за поредните пропуски при корекциите на техническите изисквания -
някои неща са прескочени,отново нищо не е казано за радиолюбителския ресурс
при бедствия и аварии,жалко за големите думи на Европейския комисар по тези
въпроси миналата година в Казанлък, жалко за международния панаир по
тези въпроси миналата година на Рожен.
73


LZ1CY

lz1yq
Мнения: 1185
Регистриран на: 01 ное 2006, 00:50
Местоположение: Plovdiv

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от lz1yq » 14 авг 2014, 19:01

Аз само си казах мнението , и нямам никакво намерение да си затварям устата за това какво мисля, ако на някой не му изнаса си е негов проблем. Всичките ни институции са крайно политически обвързани и пълни с некомпетентни служители, само със замазване на очите не става, както и с мълчание и примиримост , затова и всичката ни оправия е на този хал.

73!КрисLZ3NY
Site Admin
Мнения: 782
Регистриран на: 28 авг 2006, 19:04
Местоположение: Amsterdam, The Netherlands
Контакти:

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ3NY » 15 авг 2014, 10:41

LZ1CY написа:А за поредните пропуски при корекциите на техническите изисквания -
някои неща са прескочени,отново нищо не е казано за радиолюбителския ресурс
при бедствия и аварии,жалко за големите думи на Европейския комисар по тези
въпроси миналата година в Казанлък, жалко за международния панаир по
тези въпроси миналата година на Рожен.
73
Здравей Ангеле

Единствените в света знаещи, че българските радиолюбители се занимават с реакция при бедствия и аварии, са българските радиолюбители.
Меко казано несериозно е за 20 години приказки, да няма подписан официален документ (поне за намерения) с нито една държавна структура за взаимна работа. Без подписан подобен документ и взаимни тренировки, никой няма да ни иска за помощници, за да не ни спасява и нас. Ако пък не желаят да подпишат подобен документ с нас, то къде се бутаме?

Поне моето виждане на военен, професионален и любител радист е такова, без да го натрапвам на останалите.

73!


Value has a value only if its value is valued.

LZ1CY
Мнения: 629
Регистриран на: 30 авг 2006, 11:13
Местоположение: Пловдив

Re: Изменение и допълнение на Техническите изисквания...

Мнение от LZ1CY » 15 авг 2014, 11:57

LZ3NY написа: Единствените в света знаещи, че българските радиолюбители се занимават с реакция при бедствия и аварии, са българските радиолюбители.
Прав си Митко,
Как да го знаят в другите страни като в никакъв официален документ не го пише,
за разлика от официалните документи,регламентиращи работата на радиолюбителите
в другите страни. При това положение дори се обезмисля наличието на направление
"Бедствия и аварии" при УС на БФРЛ. Не знам кое е по напред - яйцето или кокошката,
т.е. да се регламентира официално възможноста на радиолюбителите да помагат при
такива случаи или първо трябва да се постигнат договорки за взаимодействие с другите
организации и служби,занимаващи се с тази дейност. И при двата случая считам
действията на БФРЛ като недостатъчни.Единственото ми желание е българина да се
ограмоти и ако не на другите то поне на себе си да помогне в такива ситуации.
Мисля,че такова ограмотяване е крайно необходимо предвид зачестилите напоследък
по една или друга причина бедствени ситуации. Приятен ден.
73


LZ1CY

Отговори